Tiga Ciri Kesempurnaan Iman

Tiga Ciri Kesempurnaan Iman
Oleh Ayi Sobarna, M.Pd.

“Ada tiga perkara, apabila ketiga perkara tersebut berada pada diri seseorang, maka sempurnalah keimanannya. Pertama, yaitu seseorang yang apabila memperoleh dengan kesenangan, kecukupan atau kelapangan, maka kesenangannya tidak membawanya pada kebatilan. apabila marah, maka kemarahannya tidak membawanya keluar dari jalan kebenaran). Apabila berkuasa, kekuasaannya tidak menyebabkannya berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya) (Kitab Al-Mujalasatu Wa Jawahur l-Ilmi). Continue reading “Tiga Ciri Kesempurnaan Iman”

Birr ‘l Walidain Di Dalam Al-Quran dan Hadits

BIRR ‘L WALIDAIN DI DALAM AL-QURAN DAN HADIS
Oleh : Agus Halimi

Tuntutan agama kepada setiap anak untuk berbakti kepada orangtua,sekurang-kurang mencapai ihsan,kendati tidak semua anak dapat mencapainya. Sementara itu, pencapaian seorang anak menjadi barr kepada kedua orangtuanya merupakan capaian maksimal, yang hanya dapat dicapai oleh anak-anak yang benar taat kepada Allah Swt dan benar-benar tinggi kesalehannya.. Continue reading “Birr ‘l Walidain Di Dalam Al-Quran dan Hadits”

Tafsir Al-Quran Universitas Islam Bandung Bercorak Keilmuan Bernuansa Sosio Kultural

TAFSIR AL-QURAN
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
BERCORAK KEILMUAN BERNUASA SOSIO KULTURAL

Turunnya Al-Quran tidak untuk mengucilkan diri dari kehidupan, kesulitan-kesulitan dan gejolak-gejolaknya. Tidak pula untuk menenggelamkan ilmu pengetahuan beserta para ahlinya. Justru al-Quran diturunkan sebagai hidayah, yaitu: tuntunan, petunjuk dan pembimbing ke jalan kebenaran, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi ummat manusia Continue reading “Tafsir Al-Quran Universitas Islam Bandung Bercorak Keilmuan Bernuansa Sosio Kultural”