Kajian Islam, Fatwa, dan Pengelolaan Masjid


BIDANG FATWA, KAJIAN ISLAM DAN MASJID

  1. Kajian Islam (Pengajian Bulanan tentang masalah-masalah aktual oleh para pkar Islam).
  2. Pembinaan dan Pengembangan Program Kemasjidan.
  3. Perencanaan Program Fatwa.