Tiga Ciri Kesempurnaan Iman


Tiga Ciri Kesempurnaan Iman
Oleh Ayi Sobarna, M.Pd.

“Ada tiga perkara, apabila ketiga perkara tersebut berada pada diri seseorang, maka sempurnalah keimanannya. Pertama, yaitu seseorang yang apabila memperoleh dengan kesenangan, kecukupan atau kelapangan, maka kesenangannya tidak membawanya pada kebatilan. apabila marah, maka kemarahannya tidak membawanya keluar dari jalan kebenaran). Apabila berkuasa, kekuasaannya tidak menyebabkannya berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya) (Kitab Al-Mujalasatu Wa Jawahur l-Ilmi). Read more…

Peranan Masjid Dalam Perspektif Islam


Peranan MASJID DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Oleh: Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH

Masjid merupakan rumah atau bangunan tempat melaksanakan salat orang Islam. Dalam pengertian biasa, masjid merupakan bangunan tempat salat kaum Muslim. Sedangkan hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah semata. Read more…