Birr ‘l Walidain Di Dalam Al-Quran dan Hadits


BIRR ‘L WALIDAIN DI DALAM AL-QURAN DAN HADIS
Oleh : Agus Halimi

Tuntutan agama kepada setiap anak untuk berbakti kepada orangtua,sekurang-kurang mencapai ihsan,kendati tidak semua anak dapat mencapainya. Sementara itu, pencapaian seorang anak menjadi barr kepada kedua orangtuanya merupakan capaian maksimal, yang hanya dapat dicapai oleh anak-anak yang benar taat kepada Allah Swt dan benar-benar tinggi kesalehannya.. Read more…